mistrzostwa ¶wiata w piłce nożnej Mistrzostwa ¦wiata - RPA 2010 Mistrzostwa ¦wiata w Piłce Nożnej

Eliminacje M¦ RPA 2010

Przed nami zbliżaj±ce się Mistrzostwa Europy, ale na ¶wiecie ruszyły już eliminacje do M¦ 2010 w RPA. Poniżej przedstawię podział na grupy na poszczególnych kontynentach i wyniki spokań.
Wcze¶niej jednak przedstawię podział miejsc na poszczególnych strefach:

Europa - 13 (UEFA)
Ameryka Południowa - 4 (+1 baraż) (CONMEBOL)
Ameryka Północna i ¦rodkowa - 3 (+1 baraż) (CONCACAF)
Afryka - 5 (+ RPA jako gospodarz) (CAF)
Azja - 4 (+1 baraż) (AFC)
Oceania - 0 (+1 baraż) (OFC)

Eliminacje w strefie CONCACAF - Ameryka Północna i ¦rodkowa » szczegóły


W eliminacjach do Mistrzostw ¦wiata ze strefy CONCACAF (Ameryka Północna i ¦rodkowa)weĽmie udział 35 reprezentacji. Eliminacje w tej strefie podzielone będ± na cztery fazy, do których poszczególne drużyny przystępować będ± w zależno¶ci od rozstawienia, wynikaj±cego z Rankingu FIFA.
Format rozgrywek:
RUNDA PIERWSZA: uczestniczyć będ± 22 najsłabsze drużyny tej strefy. Zostan± one podzielone na 11 par, które rozegraj± dwumecze. Zwycięzcy awansuj± do rundy drugiej.

RUNDA DRUGA: 11 zwycięzców rundy pierwszej oraz reprezentacja Saint Vincent i Grenadyn (reprezentacja wysp należ±ca do tych państw), która dostała w pierwszej fazie tzw. bye, doł±cz± do 12 najlepszych drużyn CONCACAF (według rankingu FIFA z maja 2007). Te 24 zespoły zostan± podzielone na 12 par, które rozegraj± mecze z rewanżem. Zwycięzcy zagraj± w rundzie trzeciej.

RUNDA TRZECIA: drużyny zostan± podzielone na 3 grupy po 4 drużyny w każdej. Do rundy finałowej awansuj± po dwa najlepsze zespoły z każdej grupy.

RUNDA CZWARTA: 6 drużyn wyłonionych we wcze¶niejszych fazach eliminacji zagra w jednej grupie w systemie każdy z każdym - mecz i rewanż.Trzy najlepsze drużyny awansuj± do finałów piłkarskich Mistrzostw ¦wiata 2010. Czwarta drużyna zagra w barażu interkontynentalnym z pi±t± drużyn± z Ameryki Południowej
pdf Eliminacje M¦ RPA 2010 - format rozgrywek

Eliminacje w strefie CONMEBOL - Ameryka Południowa » szczegóły


W strefie Ameryki Południowej awans wywalcz± 4 drużyny (+1 dwumecz barażowy z drużyn± ze strefy Ameryki Północnej i ¦rodkowej). Wszystkie dziesięć reprezentacji z tej strefy zagra w jednej grupie systemem każdy z każdym. Pierwsze cztery drużyny awansuj± bezpo¶rednio, pi±ta zagra dwumecz barażowy z zespołem ze strefy CONCACAF. Eliminacje do Mistrzostw ¦wiata zaczęły się 13 paĽdziernika 2007.
pdf Eliminacje M¦ RPA 2010 - format rozgrywek

Eliminacje w strefie UEFA - Europa » szczegóły


W eliminacjach do M¦ 2010 r. w RPA ze strefy UEFA weĽmie udział 53 narodowych reprezentacji Europy, które będ± walczyć o 13 miejsc. Eliminacje do mistrzostw ¶wiata rozpoczn± się w sierpniu 2008 roku. Po raz pierwszy weĽmie w nich udział reprezentacja Czarnogóry.
Reprezentacje podzielone zostan± na dziewięć grup, osiem sze¶ciozespołowych i jedna grupa pięciozespołowa. Zwycięzcy grup automatycznie zakwalifikuj± się do Mistrzostw ¦wiata, a 8 drużyn z drugich miejsc z grup 6-cio zespołowych weĽmie udział w barażach o pozostałe 4 miejsca.
pdf Eliminacje M¦ RPA 2010 - format rozgrywek

Eliminacje w strefie AFC - Azja » szczegóły


W eliminacjach do M¦ 2010 r. w RPA ze strefy Azjatyckiej będzie ubiegać się 43 reprezentacji narodowych Azji o 4 1+ miejsc baraż z zwycięzc± strefy OFC.
Laos, Brunei i Filipiny nie wezm± udziału w kwalifikacjach. Australia będzie brać udział w kwalifikacjach azjatyckich po raz pierwszy z powodu przeniesienia jej do AFC z OFC.
Rozstawienie drużyn opiera się na wynikach poprzednich Mistrzostw ¦wiata.
Pięć najlepszych drużyn awansuje automatycznie do trzeciej rundy rozgrywek. Drużyny z miejsc 6-43 zaczynaj± od pierwszej rundy. Drużyny z miejsc 6-24 zagraj± przeciwko drużynom z miejsc 25-43. Ze zwycięzców rundy pierwszej, osiem najsłabszych zespołów zagra przeciwko sobie w rundzie drugiej. Pozostałe drużyny awansuj± do rundy trzeciej.
RUNDA PIERWSZA
Drużyny z "Koszyka A" zostały rozlosowane w pary z drużynami z "Koszyka B". Drużyny zagraj± dwumecz z rewanżem
RUNDA DRUGA
Z dziewiętnastu drużyn, które zwyciężyły w pierwszej rundzie, najniżej sklasyfikowane drużyny zagraj± w rundzie drugiej. Pozostałe 11 drużyn awansuje do rundy trzeciej. Pierwsze mecze zostan± rozegrane 9 listopada 2007, a rewanże 18 listopada 2007.
RUNDA TRZECIA Do 5 najlepszych drużyn Azji doł±czy 4 zwycięzców drugiej rundy i 11 zwycięzców pierwszej rundy. Te 20 drużyn zostanie podzielonych na 5 grup po 4 drużyny w każdej. Drużyny zagraj± w systemie każdy z każdym mecz i rewanż. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy awansuj± do czwartej rundy.
RUNDA CZWARTA W rundzie czwartej uczestniczy 10 zwycięzców rundy trzeciej. Drużyny zostan± podzielone na 2 grupy po 5 drużyn w każdej. Dwie najlepsze drużyny z każdej grupy zagraj± w finałach Mistrzostw ¦wiata 2010 w RPA
pdf Eliminacje M¦ RPA 2010 - format rozgrywek

Eliminacje w strefie CAF - Afryka » szczegóły


W kwalifikacjach do Mistrzostw ¦wiata w Piłce Nożnej 2010 udział wezm± 53 reprezentacje Afryki, z których 5 awansuje do turnieju głównego. RPA jako gospodarz kwalifikuje się automatycznie.
RUNDA PIERWSZA W rundzie eliminacyjnej weĽmie udział 6 najsłabszych reprezentacji Afryki (według rankingu FIFA z lipca 2007). Drużyny zagraj± ze sob± mecz i rewanż. Zwycięzcy zagraj± w rundzie drugiej.
RUNDA DRUGA 5 zwycięzców rundy eliminacyjnej oraz 43 najlepsze drużyny Afryki zostan± podzielone na 12 grup po 4 drużyny w każdej. Drużyny zagraj± ze sob± w systemie każdy z każdym. 12 zwycięzców grup i 8 najlepszych drużyn z 2-ego miejsc awansuje do rundy trzeciej.
RUNDA TRZECIA 20 drużyn zostanie podzielonych na 5 grup po 4 drużyny w każdej. Zwycięzcy grup awansuj± do finałów M¦. Je¶li RPA awansuje do tej rundy, wszystkie punkty zdobyte przez t± reprentację będ± liczone jako eliminacje Pucharu Narodów Afryki, nie jako eliminacje Mistrzostw ¦wiata
pdf Eliminacje M¦ RPA 2010 - format rozgrywek

Eliminacje w strefie OFC - Oceania » szczegóły


Mistrzostw ¦wiata w Piłce Nożnej 2010 dla strefy OFC wyłoni± jedn± drużynę, która konkurować będzie z pi±t± drużyn± AFC w meczu o awans do finałów Mistrzostw ¦wiata w Republice Południowej Afryki w 2010. OFC jest jedyn± federacj±, która nie ma zapewnionego miejsca w finałach.
Pierwsza faza eliminacji to Puchar Południowego Pacyfiku w Samoa w 2007. Złoty, srebrny i br±zowy medalista awansuje do fazy drugiej.
Troje medalistów doł±czy do Nowej Zelandii w turnieju rozegranym w systemie każdy z każdym w 2007 i 2008, którego zwycięzca jednocze¶nie zostanie zwycięzc± Pucharu Narodów Oceanii. Dwie najlepsze drużyny Pucharu Narodów Oceanii zagraj± w rundzie trzeciej. Polega ona na dwumeczu - mecz i rewanż. Mistrz strefy OFC zagra w dwumeczu przeciwko pi±tej drużynie z Azji w listopadzie 2009.
RUNDA PIERWSZA (Puchar Południowego Pacyfiku 2008) Runda eliminacyjna pokryła się z Pucharem Południowego Pacyfiku. Trzej medalistów awansowało do fazy drugiej eliminacji. Tuvalu nie jest czlonkiem FIFA, zatem jego mecze nie liczyły się jako eliminacje Mistrzostw ¦wiata i nie uzyskał możliwo¶ci awansu do kolejnej rundy.
RUNDA DRUGA (Puchar Narodów Oceanii 2008) Zwycięzca Pucharu Narodów Oceanii 2008 zagra w barażu interkontynentalnym z pi±t± drużyn± AFC o awans do finałów Mistrzostw ¦wiata 2010.
RUNDA TRZECIA Dwie najlepsze drużyny Pucharu Narodów Oceanii zagraj± w rundzie finałowej - dwumecz mecz i rewanż. Zwycięzca zagra z pi±t± drużyn± Azji (AFC).
pdf Eliminacje M¦ RPA 2010 - format rozgrywek


Mistrzostwa ¦wiata w Piłce Nożnej
         
       
       
Piłka nożna
Copyright © pjanek 2002-2017
Mistrzostwa ¦wiata w Piłce Nożnej